γνῶτε

γνῶτε
γιγνώσκω
come to know
aor imperat act 2nd pl
γιγνώσκω
come to know
aor subj act 2nd pl
γιγνώσκω
come to know
aor ind act 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • γνωτέ — γνωτός perceived masc voc sg γνωτός perceived masc/fem voc sg γνωτός perceived fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γνῶθ' — γνῶτε , γιγνώσκω come to know aor imperat act 2nd pl γνῶτε , γιγνώσκω come to know aor subj act 2nd pl γνῶθι , γιγνώσκω come to know aor imperat act 2nd sg γνῶτε , γιγνώσκω come to know aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γνῶτ' — γνῶτε , γιγνώσκω come to know aor imperat act 2nd pl γνῶτε , γιγνώσκω come to know aor subj act 2nd pl γνῶτε , γιγνώσκω come to know aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γνωθ' — γνωτά , γνωτός perceived neut nom/voc/acc pl γνωτά̱ , γνωτός perceived fem nom/voc/acc dual γνωτά̱ , γνωτός perceived fem nom/voc sg (doric aeolic) γνωτά , γνωτός perceived neut nom/voc/acc pl γνωτέ , γνωτός perceived masc voc sg γνωτέ , γνωτός… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γνώτ' — γνωτά , γνωτός perceived neut nom/voc/acc pl γνωτά̱ , γνωτός perceived fem nom/voc/acc dual γνωτά̱ , γνωτός perceived fem nom/voc sg (doric aeolic) γνωτά , γνωτός perceived neut nom/voc/acc pl γνωτέ , γνωτός perceived masc voc sg γνωτέ , γνωτός… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Variantes textuelles du Nouveau Testament — Les variantes textuelles sont les altérations d’un texte qui surviennent par propagation des erreurs (intentionnelles ou accidentelles) des copistes. Ces altérations peuvent être la suppression ou la répétition d’un mot, ce qui arrive lorsque… …   Wikipédia en Français

  • Liste griechischer Phrasen/Iota — Iota Inhaltsverzeichnis 1 Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· 2 ἰδιώτης …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”